Gradsko vijeće

U saziv Gradskog vijeća Livna 2020-2024 izabrani su:

Predsjednica Gradskog vijeća Livna:
Hana Milak (SDP BIH)

Dopredsjednik Gradskog vijeća Livna:
Ivan Penić (HDZ 1990)

Vijećnici Gradskog vijeća Livna:

HDZ BIH

1. Josip Gelo
2. Ilijana Dronjić
3. Ivan Periša
4. Ivica Vukadin
5. Toni Radić
6. Mario Ivković
7. Goran Pravdić
8. Ilija Mihaljević
9. Ivan Vujeva
10. Ante Anić
11. Glorija Lijović

HDZ 1990

1. Iva Krišto
2. Ivan Penić
3. Anđela Damjanović
4. Danica Marijan
5. Luka Vujeva
6. Mate Vukadin
7. Domagoj Mamić
8. Irena Bilić

HRS

1. Ivica Brešič
2. Tomislav Pervan
3. Mirko Krivić
4. Kristina Mandić

SDA BIH

1. Sead Hadžijahić
2. Ibrahim Velić
3. Sabahudin Ćupo

ŽNL

1. Jandre Hrgić
2. Snježana Teklić
3. Božo Marijan

SDP BIH

1. Hana Milak
2. Martin Brdar

Postavi pitanje vijećniku