Gradsko vijeće

U saziv Gradskog vijeća Livna 2020-2024 izabrani su:

Predsjednica Gradskog vijeća Livna:

Dopredsjednik Gradskog vijeća Livna:
Ivan Periša (HDZ BiH)

Vijećnici Gradskog vijeća Livna:

HDZ BIH

1. Josip Gelo
2. Nikola Knez
3. Ivan Periša
4. Ivica Vukadin
5. Toni Radić
6. Mario Ivković
7. Ilija Mihaljević
8. Ivana Perković
9. Ante Anić
10. Glorija Lijović

HDZ 1990

1. Ivan Penić
2. Anđela Damjanović
3. Danica Marijan
4. Luka Vujeva
5. Mate Vukadin
6. Domagoj Mamić
7. Irena Bilić

HRS

1. Ivica Brešić
2. Mirko Krivić

KLUB SAMOSTALNIH VIJEĆNIKA

1. Tomislav Pervan
2. Iva Krišto
3. Kristina Mandić

SDA BIH

1. Sead Hadžijahić
2. Ibrahim Velić
3. Sabahudin Ćupo

ŽNL

1. Jandre Hrgić
2. Snježana Teklić
3. Božo Marijan

SDP

1. Edin Doračić
2. Martin Brdar

Samostalni vijećnik

1. Goran Pravdić

 

Postavi pitanje vijećniku