Za građane

Novosti i događanja

Natječaji

U srijedu 28. veljače sjednica Gradskog vijeća Livna

U srijedu 28. veljače 2024. bit će održana 30. redovita sjednica Gradskog vijeća Livna. na dnevnom redu je, između ostaloga, nacrt Odluke o usvajanju Regulacijskog plana Orlovača, nacrt Odluke o provođenju Regulacijskog plana Orlovača, nacrt Odluke o uvjetima i...

Javni natječaj za radno mjesto pomoćnika u Gradskoj upravi Livna

Na zahtjev Grada Livna Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje javni natječaj za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Gradu Livno i to pomoćnik gradonačelnika za opću upravu i društvene djelatnosti i pomoćnik...

Javni natječaj za izbor članova NO TZ Grada Livna

Temeljem članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 34/03, 65/13) i članka 4. Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora...

Natječaj za izbor ravnatelja Gradske ljekarne Livna

Upravno vijeće Gradske ljekarne Livna raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske ljekarne Livna na vremensko razdoblje od četiri godine. Upravno vijeće Gradske ljekarne razmatrat će sve pristigle prijave i obaviti intervju s kandidatima koji...

Aktualni projekti

LEAP

Lokalni ekološki akcijski plan Grada Livna

SEAP

Akcijski plan energetski održivog razvitka za Grad Livno