Za građane

Novosti i događanja

Natječaji

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2022./2023.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Livna raspisuje natječaj za dodjelu stipendija uspješnim i darovitim studentima, studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja i studentima – djeci branitelja u akademskoj 2022./2023. godini. Grad Livno dodjeljuje stotinu...

Oglas o prijmu vježbenika sa srednjom stručnom spremom

Gradonačelnik Livna objavljuje javni oglas za prijem vježbenika srednje stručne spreme - IV stupanj (SSS). Predmet ovog javnog oglasa je prijem dva vježbenika sa stečenom srednjom stručnom spremom- IV stupnja (SSS). Sukladno Planu prijema vježbenika srednje stručne...

Javni poziv za potporu projektima braniteljskih udruga

Gradonačelnik Livna objavljuje javni poziv za potporu projektima braniteljskih udruga u 2023. Pozivaju se braniteljske udruge za prijavu projekata, koji će se financirati/sufinancirati iz Izmjena Proračuna Grada Livna za 2023. godinu, ekonomski kod 614311, „Potpore...

Natječaj za prijam vježbenika u Gradskoj upravi Livna

Na zahtjev Grada Livna Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje javni natječaj  za prijem vježbenika u Gradu Livnu.  Riječ je o prijemu pet vježbenika i to ekonomske, građevinske, pravne, arheološke i poljoprivredno-agronomske struke....

Poziv gospodarstvenicima Livna za sudjelovanje na mostarskom sajmu

U svibnju ove godine održat će se 24. Međunarodni sajam gospodarstva Mostar 2023.  Kao i proteklih godina okupit će veliki broj izlagača. Pozivaju se gospodarstvenici Livna, koji su zainteresirani za izlaganje svojih proizvoda da se jave u Službu za gospodarstvo,...

Ponovljeni javni natječaj za izbor direktora JP Vetrinarska Livno

Temeljem članka 12. Zakona o javnim poduzećima Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, brojevi: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ( „ Službene novine...

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Gradskoj upravi Livna

Gradonačelnik Livna objavljuje javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika u Gradu Livnu - Viši samostalni referent za proračunsko računovodstvo i likvidaturu u Službi za financije i riznicu Grada Livna- 1 (jedan) izvršitelj, na neodređeno vrijeme. Rok za...

Javna rasprava FMOiT o izgradnji vjetroelektrane Bundina kosa

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš projekt izgradnje Vjetroelektrane "Bundina Kosa" snage 80 MW, općina Glamoč,...

Aktualni projekti

LEAP

Lokalni ekološki akcijski plan Grada Livna

SEAP

Akcijski plan energetski održivog razvitka za Grad Livno