Za građane

Novosti i događanja

Natječaji

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Gradskoj upravi Livna

Na zahtjev Grada Livna, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje INTERNI OGLAS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Livno radno mjesto Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove i upravno rješavanje u Službi za...

U petak tematska sjednica Gradskog Vijeća Livna

U petak 15. srpnja u vijećnici u zgradi Gradske uprave održat će se treća tematska sjednica  Gradskog vijeća Livna s početkom u 9 sati. Na dnevnom redu tematske sjednice je izvješće o radu gradske toplane Livno i poduzeća Esco Eco energija Livno.  

Natječaj za radno mjesto pomoćnika Gradonačelnika

Na zahtjev Grada Livna, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje javni natječaj za popunu radnog mjesto državnog službenika u Gradu Livnu, radno mjesto - pomoćnik gradonačelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina,...

Natječaj za radno mjesto u Gradskoj upravi Livna

Na zahtjev Grada Livna Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno, radno mjesto - stručni suradnik za obradu podataka i suradnju sa službama, jedan izvršitelj. Prijava,...

Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Livna

Povjerenstvo za javna priznanja raspisuje javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Livna i to počasni građanin Grada Livna, plaketa „Grb Grada Livna“ i zahvalnica Grada Livna. Ovaj Javni poziv otvoren je od 29. lipnja 2022. do 28.srpnja...

U četvrtak sjednica Gradskog vijeća Livna

U četvrtak 30. lipnja 2022. održat će se sjednica Gradskog vijeća Livna. Na dnevnom redu, između ostaloga, je Prijedlog Odluke o imenovanju zamjenika Općinskog javnog pravobranitelja u Općinskom javnom pravobraniteljstvu, Prijedlog Rješenja o razrješenju člana...

Javni poziv za najam kućica

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Grada Livna objavljuje javni poziv za davanje u zakup drvenih montažnih kućica, prikupljanjem pismenih ponuda. U zakup se daje pet drvenih montažnih kućica za prodaju prehrambenih proizvoda,...

Javni poziv za subvencioniranje proljetne sjetve

Gradonačelnik Livna raspisuje javni poziv za subvencioniranje proljetne sjetve na području Grada Livna u 2022. Godini. Predmetom javnog poziva je prikupljanje prijava radi raspodjele financijskih sredstava za subvencioniranje proljetne sjetve na području Grada Livna...

Oglas o prodaji građevinskog zemljišta u Rasadniku

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište na području obuhvata Regulacijskog plana „Rasadnik“...

Aktualni projekti

LEAP

Lokalni ekološki akcijski plan Grada Livna

SEAP

Akcijski plan energetski održivog razvitka za Grad Livno