Za građane

Novosti i događanja

Natječaji

Oglas o prodaji građevinskog zemljišta

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se građevinsko zemljište na području naseljenog mjesta Čelebić, k.o. SP Čelebić označeno...

U ponedjeljak 25. srpnja sjednica Gradskog vijeća Livna

U ponedjeljak 25. rujna 2023. bit će održana 25. redovita sjednica Gradskog vijeća Livna. Na dnevnom redu, između ostaloga, je prijedlog Odluke o subvenciji prve nekretnine za mlade obitelji i samohrane roditelje na području Grada Livna, prijedlog Odluke o produženju...

Oglas o prodaji zemljišta na području Livna

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište na području naseljenog mjesta Dobro, k.o. Dobro...

Lista upravitelja stambenih zgrada na području Livna

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komulane poslove Grada Livna objavljuje listu upravitelja stambenih zgrada na području grada Livna za vremensko razdoblje od 1. rujna 2023. do 1. rujna 2027. godine.

Donesen program potpora u poljoprivredi za tekuću godinu

Gradonačelnik Livna donio je program potpora u poljoprivredi za 2023. godinu. Programom se utvrđuju godišnji iznos sredstava novčanih potpora, vrste mjera i raspodjela sredstava po mjerama, te opći i posebni kriteriji za njihovo ostvarivanje. Potpore iz ovog Programa...

Oglas o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje privremenog objekta na području Detaljnog plana uređenja „Centar 1“, k.o. SP Livno putem javnog...

Aktualni projekti

LEAP

Lokalni ekološki akcijski plan Grada Livna

SEAP

Akcijski plan energetski održivog razvitka za Grad Livno