Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo

[dipl_breadcrumb breadcrumb_layout=”layout2″ separator_text=” – ” separator_size=”14px” separator_color=”#FFFFFF” use_home_link_custom_text=”on” home_link_text=”Naslovna” disabled_on=”on|on|off” _builder_version=”4.17.3″ _module_preset=”default” global_text_settings_font_size=”16px” text_font=”||||||||” text_text_color=”#FFFFFF” link_font=”||||||||” link_text_color=”#FFFFFF” custom_padding=”0px||60px||false|false” global_colors_info=”{}” link_text_color__hover_enabled=”on|hover” link_text_color__hover=”#F1B010″ theme_builder_area=”post_content”][/dipl_breadcrumb]

U skladu s Odlukom o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu Općine Livno (“Sl. glasnik Općine Livno”, br. 1/15) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu u općinskom tijelu uprave Općine Livno („Službeni glasnik Grada Livna, broj: 4/19), utemeljena je Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo.

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo obavlja sljedeće poslove:

 • osigurava izvršenje zakona, podzakonskih akata i drugih propisa u oblasti za koju je utemeljena;
 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi na području grada;
 • izrađuje procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća na području grada;
 • priprema program i predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u gradu;
 • prati stanje, priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za poboljšanje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite;
 • organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju osobne i uzajamne zaštite;
 • organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja iz nadležnosti Grada;
 • poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području grada Livna;
 • obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na organiziranje profesionalne vatrogasne jedinice Grada i predlaže i poduzima mjere na osiguranju kadrovskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta potrebnih za efikasan rad i funkcioniranje te jedinice i u tim pitanjima ostvaruje suradnju sa Županijskom upravom civilne zaštite;
 • definira i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Grada i osigurava njegovu realizaciju u suradnji sa službama Grada;
 • izrađuje Plan zaštite od požara Grada i osigurava njegovu realizaciju u suradnji sa službama za upravu Grada;
 • predlaže osobnu materijalnu formaciju profesionalne vatrogasne jedinice Grada;
 • planira i osigurava provođenje obuke i stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika vatrogasne jedinice i drugih osoba koje se bave poslovima vatrogastva;
 • pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi uspješnog obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogastva iz njihove nadležnosti od značaja za vatrogastvo, a posebne aktivnosti provodi kod onih vatrogasnih društava u kojima je osnovana dobrovoljna vatrogasna jedinica za efikasno sudjelovanje u gašenju požara;
 • ostvaruje suradnju sa pravnim osobama u kojima su osnovane vatrogasne jedinice radi osposobljavanja tih jedinica za efikasno gašenje požara i mogućeg sudjelovanja tih jedinica na gašenju požara izvan objekata i prostora pravne osobe na području grada;
 • ostvaruje suradnju sa službama civilne zaštite susjednih općina u pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastva;
 • vrši i druge poslove iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva, koji su Zakonom, propisima Županije, te odlukama Gradskog vijeća stavljeni u nadležnost Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo obavlja i druge poslove koje joj u zadaću stavi Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

Kontakt informacije

Nikica Konta

Stručni savjetnik za mjere zaštite i spašavanja
Telefon: 034 206 247
Mail: nikica.konta@livno.ba

 

Postavi pitanje