Javne konzultacije Strateške platforme

Datum objave: 12.04.2022.

U petak, 8. travnja 2022. godine na sastanku Razvojnog tima Grada Livna predstavljen je i verificiran Nacrt Strateške platforme s pregledom stanja i kretanja u Gradu Livnu s prikazom relevantnih dostupnih podataka za zadnjih 5 godina. Predloženi strateški fokusi razvoja s ključnim potencijalima rasta i analizom razvojnih obilježja, problema i potencijala rađeni su u cilju pregleda stanja i promjena, te utvrđivanja obilježja Grada Livna relevantnih za razvoj i razvojnih trendova u odnosu na Federaciju BiH i okolinu. Dokument Strateške platforme upućuje na Javne konzultacije, koje će trajati 30 dana, zaključno sa 12. svibnja 2022.godine.

Izrada Strateške platforme prva je faza izrade Strategije razvoja Grada Livna 2022-2027 te se pozivaju svi zainteresirani građani, udruge, poduzeća i ostali socio-ekonomski partneri da svoje prijedloge i komentare dostave putem obrasca dostavu prijedloga izmjena i dopuna Službi za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije Grada Livna radi prikupljanja, objedinjavanja i pripreme do naznačenog datuma na e-mail adresu: strategija.razvoja@livno.ba Na jednoj od sljedećih sjednica Razvojnog tima Grada Livna raspravljat će se o svim inputima prikupljanim u procesu javnih konzultacija.