Javni natječaj za izbor članova u NO i UV

Datum objave: 02.02.2022.

Gradonačelnik raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora poduzeća i upravnog vijeća ustanove ispred osnivača. Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje članova u regulirana tijela Grada Livna ispred osnivača i to u Nadzorni odbor Javnog poduzeća “Komunalno“ d.o.o. Livno pet članova. Najviše dva člana Nadzornog odbora mogu biti uposlenici Poduzeća, u Nadzorni odbor Javnog poduzeća „RTV-LIVNO“ d.o.o. Livno gdje se bira pet članova te u Upravno vijeće Narodnog sveučilišta Livno dva člana. U nastavku kompletan tekst natječaja.