Javni natječaj za izbor zamjenika Općinskog javnog pravobranitelja u Livnu

Datum objave: 12.05.2022.

Gradonačelnik Livna objavljuje javni natječaj za izbor i imenovanje zamjenika općinskog javnog pravobranitelja u Općinskom javnom pravobraniteljstvu u Livnu, jedan izvršitelj. Zamjenik općinskog javnog pravobranitelja imenuje se na period od četiri godine i nadležan je i za Općinu Glamoč. Kandidat za navedenu poziciju mora ispunjavati opće i posebne uvjete. Prijave uz navedene dokaze u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku od petnaest dana od dana objave u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.