Javni poziv za dostavljanje prijedloga I sugestija za planska rješenja za izradu regulacijskog plana “Orlovača”

Datum objave: 05.01.2022.

Pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave svoje prijedloge, mišljenja i sugestije za planska rješenja za izradu Regulacijskog plana „Orlovača“. Granicu obuhvata plana čine granice blokova Ulice Petra Krešimira IV i Ulica Sučića hrasti.

Prijedlozi, mišljenja i sugestije mogu se dostavljati do 06.02.2022. god. na adresu:

Grad Livno
Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
Trg branitelja Livna 1, Livno

Putem pošte, prijamnog ureda (šalter sala) ili na e-mail: ivanka.karaula@livno.ba