Javni poziv za potporu projektima braniteljskih udruga

Datum objave: 22.03.2023.

Gradonačelnik Livna objavljuje javni poziv za potporu projektima braniteljskih udruga u 2023. Pozivaju se braniteljske udruge za prijavu projekata, koji će se financirati/sufinancirati iz Izmjena Proračuna Grada Livna za 2023. godinu, ekonomski kod 614311, „Potpore projektima udruga proisteklih iz Domovinskog rata“. Prijave na javni poziv podnose se na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima grada Livna, ili na mrežnoj stranici Grada. Prijave s dokumentacijom se dostavljaju osobno ili putem pošte preporučeno. Rok za dostavu prijava s dokumentacijom je trideset dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči Grada Livna.