Javni poziv za subvencioniranje jesenje sjetve

Datum objave: 09.11.2023.

Gradonačelnik Livna objavljuje javni poziv za subvencioniranje jesenje sjetve na području grada Livna u 2023. godini. Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava radi raspodjele financijskih sredstava za subvencioniranje jesenje sjetve na području Livna za 2023. godinu u iznosu od 49.155,86 KM. Visina potpore odredit će se ovisno o ukupnom broju primljenih zahtjeva koji ispunjavaju uvjete, s tim da se korisniku potpore maksimalno može isplatiti najviše do 100,00KM/ha za ratarske kulture po korisniku te najviše do 200,00KM/ha za povrtlarske kulture po korisniku. Javni poziv je otvoren petnaest dana od dana objave na oglasnoj ploči. Prijave se podnose zaključno s 24. studenog 2023. godine do 15:00 sati isključivo putem Centra za pružanje usluga građanima Grada Livna. U privitku, uz kompletan tekst javnog poziva, su i obrazac potrebne izjave kao i obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava za novčanu potporu.