Javni poziv obrtnicima za usklađivanje poslovanja sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima

Datum objave: 27.09.2022.

Na temelju članka 82. stavak 1. i stavak 2. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH, Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije Grada Livna objavljuje:

JAVNI POZIV
obrtnicima za usklađivanje poslovanja sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH

Obavještavaju se obrtnici i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti (uključujući i autoprijevoznike) da je na snagu stupio novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH (“Službene novine FBiH”, broj: 75/21), kojim je u članku 82. stavak (1) Zakona, propisano: „Obrtnici i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, uskladit će svoje poslovanje s odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

S tim u vezi, obrtnici i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, (koji su obrte/srodne djelatnosti registrirali do 30.09.2021. godine) obavezni su da kod Službe za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije grada Livna u roku od 8 dana  podnijeti zahtjev za usklađivanje poslovanja s novim Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH.

Obrtnicima i osobama koje obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, sukladno članku 37. stavak 1. točka j) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH, utvrdit će se prestanak obavljanja obrta po sili zakona ukoliko u naprijed navedenom roku ne podnesu zahtjev za usklađivanje poslovanja sa zakonom.

Obrazac zahtjeva za usklađivanje poslovanja obrta/srodne djelatnosti (s navedenim potrebnim prilozima uz zahtjev) je objavljen na web stranici i isti se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Grada Livna.