Javni poziv zdravstvenim ustanovama za financiranje/sufinanciranje projekata

Datum objave: 15.05.2024.

Gradonačelnik Livna objavljuje javni poziv zdravstvenim ustanovama za financiranje/sufinanciranje projekata u 2024.godini. Pozivaju se zdravstvene ustanove s područja Grada Livna za prijavu projekata, koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livna za 2024. godinu, ekonomski kod 614175 – Posebni dio Proračuna, grant „Potpore projektima iz oblasti zdravstva“ u iznosu od 20.000,00 KM. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju zdravstvene ustanove koje su uredno registrirane i imaju sjedište na području grada Livno, a čiji će se projekti realizirati  u interesu stanovnika grada Livna.