Konačna lista korisnika subvenciji prve stambene nekretnine na području grada Livno

Datum objave: 08.07.2024.

Na temelju članka 6. stavak 1. točka 6. Odluke o subvenciji prve stambene nekretnine za mlade obitelji i samohrane roditelje na području Grada Livna („Službeni glasnika Grada Livna“, broj:7/23), po Javnom pozivu za subvencioniranje stjecanja prve stambene nekretnine za mlade obitelji i samohrane roditelje na području Grada Livna, broj: 02-04-2062/24 od 29.5.2024. godine na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog poziva za subvencioniranje stjecanja prve nekretnine za mlade obitelji i samohrane roditelje na području Grada Livna, Gradonačelnik donosi konačnu listu kandidata za subvencioniranje stjecanja prve stambene nekretnine za mlade obitelji i samohrane roditelje na području grada Livna. Lista je u prilogu.

 

 

Privitci