Natječaj za popunu radnog mjesta u Gradskoj upravi Livna

Datum objave: 15.05.2023.

Na zahtjev Grada Livna, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje javno natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno na radno mjesto  – stručni suradnik za poslove katastra, jedan izvršitelj.  Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od osam dana od objave javnog natječaja na mrežnoj stranici Agencije. Rok za dostavu dokumentacije je 23. svibnja 2023.