Natječaj za prijam vježbenika u Gradskoj upravi Livna

Datum objave: 15.03.2023.

Na zahtjev Grada Livna Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje javni natječaj  za prijem vježbenika u Gradu Livnu.  Riječ je o prijemu pet vježbenika i to ekonomske, građevinske, pravne, arheološke i poljoprivredno-agronomske struke. Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od osam dana od dana objave javnog natječaja na mrežnoj stranici Agencije, putem pošte, preporučeno.  Uvjeti natječaja su u privitku.