Natječaj za radno mjesto u Službi za civilnu zaštitu Grada Livna

Datum objave: 21.09.2022.

Na zahtjev Grada Livna, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livnu, radno mjesto – stručni savjetnik za upravno-pravne poslove i civilnu zaštitu, jedan izvršitelj. Kompletan tekst natječaja je u privitku.