Pristup informacijama

[dipl_breadcrumb breadcrumb_layout=”layout2″ separator_text=” – ” separator_size=”14px” separator_color=”#FFFFFF” use_home_link_custom_text=”on” home_link_text=”Naslovna” disabled_on=”on|on|off” _builder_version=”4.17.3″ _module_preset=”default” global_text_settings_font_size=”16px” text_font=”||||||||” text_text_color=”#FFFFFF” link_font=”||||||||” link_text_color=”#FFFFFF” custom_padding=”0px||60px||false|false” global_colors_info=”{}” link_text_color__hover_enabled=”on|hover” link_text_color__hover=”#F1B010″][/dipl_breadcrumb]
Zakon o slobodi pristupa informacijama – Smjernice
 
Znate li?

Svaka fizička i pravna osoba ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki javni organ ima odgovarajuću obvezu da te informacije priopći. Informacije možete dobiti pozivajući se na Zakon o slobodi pristupa informacijama (ZOSPI).

Šta je ZOSPI?
 
Predmet i cilj

Ovim zakonom uređuje se pristup informacijama u posjedu javnih organa radi:

 1. utvrđivanja da informacije pod kontrolom javnog organa predstavljaju značajno javno dobro i da javni pristup informacijama potiče veću transparentnost i odgovornost javnih organa, što je neophodno za demokratski proces,
 2. utvrđivanja da svaka fizička ili pravna osoba ima pravo pristupa ovim informacijama u najvećoj mogućoj mjeri, sukladno javnom interesu, te da javni organi imaju odgovarajuću obvezu da priopće te informacije,
 3. omogućavanja svakoj fizičkoj osobi da zatraži izmjenu i stavi primjedbe na svoje osobne informacije pod kontrolom javnog organa.
 4. Šta se podrazumijeva pod informacijom?

Informacija je svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja,podaci ili bilo koji drugi sadržaj, uključujuci svaku kopiju ili njezin dio bez obzira na oblik, karakteristike, vrijeme kada je sačinjena i kako je klasificirana;
Osobna informacija – svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja se može neposredno ili posredno identificirati činjenicama, naročito uključujući: identifikacijski broj, fizički, mentalni, gospodarstveni, etnički, vjerski, kulturni ili socijalni identitet te osobe.

Tko je dužan da Vam dozvoli pristup informacijama?

Javni organ – pravna osoba u Federaciji Bosne i Herecegovine i to:

 • organ zakonodavne vlasti,
 • organ izvrsne vlasti,
 • organ sudske vlasti,
 • organ uprave,
 • pravna osoba s javnim ovlaštenjima, koja je osnovana sukladno zakonu,
 • pravna osoba koja je u vlasništvu ili pod kontrolom Federacije,kantona, općine ili grada ili nad čijim radom javni organ vrši kontrolu;

Nadležni javni organ – javni organ koji ima kontrolu nad traženom informacijom, kao i javni organ koji je sačinio informaciju ili za kojega je sačinjena informacija. Ako se javni organ koji je sačinio informaciju ili za kojega je sačinjena informacija ne može utvrditi, nadležan je onaj javni organ čija je nadležnost najbliža traženoj informaciji

OGRANIČENJA

Tražena informacija bit će utvrdjena izuzetom od priopćenja na temelju ocjene svakog pojedinačnog slučaja, samo ako nadležni javni organ utvrdi izuzetak i to u slučajevima kada se priopćavanjem informacije osnovano može očekivati izazivanje značajne štete za legitimne ciljeve Federacije (npr. interesi sigurnosti iodbrane, spječavanje i otkrivanje kriminala, zaštita privatnosti trećih lica…). U tom slučaju nadležni javni organ obrazloženo obavještava podnosioca zahtjeva o svojoj odluci.

POSTUPAK PRISTUPA INFORMACIJAMA

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se onom javnom organu za koji podnositelj zahtjeva vjeruje da je nadlezan. Zahtjev za pristup informacijama mora:

 1. biti u pisanoj formi, na jednom od službenih jezika Federacije,
 2. dati dovoljno podataka o prirodi i/ili sadržaju informacije, kako bi se omogućilo da javni organ uz razuman napor pronađe traženu informaciju i
 3. sadržavati ime podnositelja zahtjeva i njegovu adresu.

Ako se zahtjev odnosi na osobnu informaciju, podnositelj zahtjeva, zahtjev može podnijeti samo fizička osoba na koju se zahtjev odnosi, njezin zakonski zastupnik ili osoba koju je podnositelj zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji.
Javni organ nije ovlašten da ispituje opravdanost ili da zahtijeva obrazloženje zahtjeva.

Ako ne dobijete informaciju?

Ako nadležni javni organ odbije pristup informaciji u cjelosti ili djelimično, rješenjem obavještava podnositelja zahtjeva o tomu. Navedeno rješenje sadrži:

 1. zakonski temelj za status izuzeća informacije u smislu ovoga zakona, uključujući sva materijalna pitanja važna za donošenje rješenja, kao i uzimanje u obzir činitelja javnog interesa
 2. pouka o pravu na žalbu, naznaku i adresu organa kojemu se žalba podnosi, rok i troškove za podnosenje žalbe kao i uputu o pravu obraćanja ombudsmanu s naznakom neophodnih podataka za kontaktiranje ombudsmana.

Troškovi umnožavanja informacije

Cijena se odredjuje samo za troškove umnožavanja, a za standardnu veličinu fotokopija prvih deset stranica troškovi se ne naplaćuju.

Kontakt informacije

Ljiljana Marelja, dipl. iur

Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 034 206 220
Mail: ljiljana.marelja@livno.ba

 

Kontakt osobe

Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove:
Mario Ćavar, dipl.iur.
Telefon:034 206 218
Mail: mario.cavar@livno.ba

Viši stručni suradnik za upravne poslove iz oblasti geodetskih i katastarskih poslova:
Nikolina Čondrić
Telefon: 034 206 218
Mail: nikolina.condric@livno.ba

Stručni suradnik za poslove katastra:
Ivana Pavić
Telefon: 034 206 180
Mail: ivana.pavic@livno.ba

Stručni suradnik za poslove katastra:
Nikola Bulić
Telefon: 034 206 180
Mail: nikola.bulic@livno.ba

Stručni suradnik za geodetske poslove i katastar nekretnina:
Jozo Semren
Telefon: 034 206 222
Mail: jozo.semren@livno.ba

Stručni suradnik za geodetske poslove i katastar nekretnina:
Sara Konta
Telefon: 034 206 222
Mail: sara.konta@livno.ba

Viši referent za geodetske poslove:
Mandica Perković
Telefon: 034 206 221
Mail: mandica.perkovic@livno.ba

Viši referent za geodetske poslove:
Ivan Popović
Telefon: 034 206 219
Mail: ivan.popovic@livno.ba

Viši referent za geodetske poslove:
Gordana Vuković
Telefon: 034 206 234
Mail: gordana.vukovic@livno.ba

Viši referent za geodetske poslove:
Pero Lijović
Telefon: 034 206 219
Mail: pero.lijovic@livno.ba

Postavi pitanje