Rezultati po Javnom pozivu organizacijama civilnog društva za prijavu projekata za ovu godinu

Datum objave: 30.10.2023.

Grad Livno objavljuje rezultate javnog poziva organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekata u skladu s prioritetnim oblastima definiranih u smjernicama za podnositelje prijedloga projekata. Na raspisani Javni poziv prijavljeno je dvadeset i šest projekata, a nakon provjere o ispunjavanju kriterija, Povjerenstvo za ocjenu  dostavilo Gradonačelniku rezultate i listu projektnih prijedloga organizacija civilnog društva koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livna za 2023. godinu, kao i listu projekata koji nisu odobreni za financiranje/sufinanciranje s obrazloženjem nedostataka vezanih za propisane administrativne i druge uvjete. Svi podnositelji prijedloga prihvaćenih projekata dužni su do srijede 8.11. 2023. godine dostaviti dodatnu dokumentaciju koja mora sadržavati:

  • rješenje o registraciji za podnositelja prijedloga i partnera ako postoji (original ili ovjerena preslika rješenja)
  • identifikacijski broj,
  • uvjerenje o izmirenim poreznim obvezama (original ili ovjerena preslika porezne uprave ne starije od 3 mjeseca od objave Javnog poziva),
  • uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene, ako ima zaposlenih u organizaciji (ako nema zaposlenih priložiti izjavu da nema zaposlenih).

Dodatnu dokumentaciju je potrebno dostaviti u zatvorenoj kuverti u Ured Gradonačelnika s naznakom „Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama, dodatna dokumentacija – Ne otvarati prije službenog otvaranja“  na adresu: Grad Livno, Povjerenstvo za ocjenjivanje i odabir projekata, Trg branitelja Livna 1, 80101 Livno. Na kuverti je potrebno navesti puno ime i adresu podnositelja prijedloga i puni naziv projekta. Nakon pregleda dodatne dokumentacije, za prijavitelje odabranih projekata će se organizirati sastanak i potpisati ugovori o čemu će biti pravodobno obaviješteni. Ukoliko ne dostave navedenu dodatnu dokumentaciju s prijaviteljima se neće potpisati ugovor. U slučaju bilo kakvih pitanja ili nejasnoća, molimo da se obratite na mail:   nvo.projekti@livno.ba. Rezultati Javnog poziva organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekata za 2023. godinu s Listom odabranih projekata i obrazloženjem projekata koji nisu odabrani te Odluku o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Livna po Javnom pozivu  su u privitku.