U utorak 15. ožujka sjednica Gradskog vijeća Livna

Datum objave: 14.03.2022.

U utorak, 15.3.2022. godine održat će se dvanaesta redovita sjednica Gradskog vijeća Livna. Na dnevnom redu je, između ostaloga, program rada JP “Komunalno” d.o.o. Livno za 2022. godinu, izvješće o radu Dječjeg vrtića “Pčelice” Livno za 2021. godinu, te izvješće o izvršenju Proračuna Grada Livna u razdoblju 1.1. do 31.12.2021. godine. Sjednica počinje u 9 sati. Kompletan dnevni red je u privitku.