Započinje akcija "Dani čišćenja grada Livna 2018."

cvijeceU utorak 15. svibnja 2018. godine započinje akcija „Dani uređenja grada Livna 2018.“ na području grada Livna. Glavni nositelji aktivnosti su Grad Livno, gradska nadležna služba za komunalne poslove i JP „Komunalno“ d.o.o. Livno. Akcijskim planom predviđeno je uklanjanje divljih deponija uz prometnice, čišćenje i uređenje obala rijeka i potoka, čišćenje i uređenje školskih dvorišta, vrtića kao i okućnica te sadnja drveća i cvijeća.

Popis stipendista Grada Livna za akademsku 2017./2018.

stipendijePovjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Livno donosi zaključak o dodjeli stipendija uspješnim i darovitim studentima, studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja i studentima – djeci branitelja u akademskoj 2017./2018. godini. Popis stipendista je u privitku.

Javni poziv za prijavu projekata iz oblasti medija

obavijestGradonačelnik Livna objavljuje javni poziv za potporu projektima iz oblasti javnog informiranja (medija) u 2018. godini. Pozivaju se subjekti iz oblasti javnog informiranja za prijavu projekata iz oblasti javnog informiranja, koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livna za 2018. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju subjekti koji su registrirani u Bosni i Hercegovini i imaju sjedište na području grada Livna, i čiji će se projekti realizirati u interesu građana grada Livna. Prijave na javni poziv podnose se na aplikacijskom uzorku koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Grada Livna ili na web stranici www.livno.ba. Rok za dostavu prijava s dokumentacijom je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči Grada Livna.