U tijeku radovi na izmjeni krovišta na zgradi OŠ Fra Lovro karaula

Na zgradi Osnovne škole Fra Lovro Karaula u Livnu u tijeku su radovi na izmjeni krovišta. Time su, nakon nedavnog kompletnog uređenja sanitarnih čvorova u ovoj školi, nastavljena ulaganja u obnovu školskih objekata kako u gradskim i područnim školama Grada Livna. Ugovor za realizaciju ovog projekta u ime investitora, Grada Livna, potpisao je gradonačelnik Luka Čelan. Izvođač radova je livanjsko građevinsko poduzeće G&M Semren, izabrano putem javnog natječaja. Kako je definirano ugovorom financijska sredstva koja će Grad Livno uložiti u radove izmjene krovišta na spomenutoj školi iznose 136.641,38 konvertibilnih maraka. Rok za izvođenje radova je četrdeset pet dana.

kroviste flk3 kroviste flk1

Uskoro izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Grborezima

vodovodUskoro će započeti radovi na izgradnji sekundarne vodovodne mreže za naselje Grborezi u Livnu. Gradonačelnik Livna Luka Čelan potpisao je ugovor po okončanju javne natječajne procedure s odabranim izvođačem radova Omazić d.o.o. U realizaciju ovog projekta Grad Livno će uložiti ukupno 58.233,98 konvertibilne marke kako je ugovorom definirano. Rok za izvođenje radova je devedeset dana.

Obavijesti o poništenju javnih natječaja

obavijestPoništava se Javni natječaj za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora poduzeća i upravnog vijeća ustanove ispred osnivača i Javni natječaj za izbor i imenovanje članova Skupština javnih poduzeća čiji je osnivač/suosnivač Grad Livno od 17. lipnja 2019.godine objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 43/19, dnevnim novinama „Večernjem listu“ od 19. lipnja 2019. i na službenoj web stranici Grada Livna. Tekst poništenja javnog natječaja je u privitku.