Oglas o prodaji zemljišta u livanjskom Rasadniku

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji nekretnine putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao a) k.č.519/6, „Bešleme“, gradilište, neplodno, upisano u zk.ul.2189, k.o. Kablići u površini od 6904 m2 ( katastarskom operatu parcela je označena kao k.č. 15/1/2 k.o. Zastinje) i b) k.č.519/24, „Bešleme i Dubočice , gradilište, neplodno, upisano u zk.ul.2189, k.o. Kablići u površini od 5183 m2 ( katastarskom operatu parcela je označena kao k.č. 15/1/3 k.o. Zastinje), u svrhu izgradnje poslovnih objekata. Kompletan tekst natječaja je u privitku. U dnevnom tisku objavljen je 17. lipnja.

Oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području GZ Begovača

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području     Gospodarske zone Begovača, k.o. Dobro putem javnog nadmetanja-licitacije. Grad Livno, Trg branitelja Livna 1, Livno, prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao:k.č. 16/44, Begovača, građevinska parcela, u površini od 30 000 m2, upisana u zk. ul. 1, k.o. Dobro, smještena na području Gospodarske zone Begovača.Prodaja navedene parcele izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje proizvodnog objekta i to 7.srpnja 2020.god. u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12,00 sati.Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog oglasa u Večernjem listu (izdanje za BiH). Oglas objavljen 16. lipnja.

Upisi prvašića od ponedjeljka 15. lipnja

upis djeceSlužba za opću upravu i društvene djelatnosti Grada Livna donosi plan i raspored upisa djece u prvi razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u školskoj 2020./2021. godini na području Grada Livna. U prvi razred osnovne škole, prema programu devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, u školskoj 2020./2021. godini upisivat će se djeca koja u 2020. godini navršavaju šest godina života i kojoj je u školskoj 2019./2020. odgođen upis. Utvrđivanje psihofizičkog stanja obveznika upisa u osnovnu školu obavit će se u razdoblju od 15. do 19. lipnja 2020. godine. Raspored upisa je u privitku kao i preporuke Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije kojih se potrebno pridržavati.