Obavijest o obvezi ažuriranja podataka

obavijestObavještavaju se nositelji poljoprivrednih gospodarstava sa područja Grada Livna koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata, da su dužni ažurirati podatke na poljoprivrednom zemljištu, kao i brojnom stanju i kategorijama životinja, najkasnije do 31. ožujka 2020. godine za tekuću godinu. Obavijest je u privitku.

Javni natječaj za izbor članova UV FMGG

obavijestGradonačelnik Livna objavljuje poništenje javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Franjevačkog muzeja i Galerije Gorica iz reda osnivača i raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Franjevačkog muzeja i Galerije Gorica iz reda osnivača. Član upravnog vijeća imenuje se na mandatni period od tri godine. Javni natječaj ostaje otvoren petnaest dana od dana objave natječaja u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Kompletan tekst natječaja je u privitku.

Obavijest o prodaji zemljišta na Borju

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području Borja, k.o. Potočani putem javnog nadmetanja-licitacije. Riječ je o građevinskom zemljištu označenom kao k.č. 1314/8, Pod, gradilište, u površini od 7144 m2, k.o. Potočani i k.č. 1332/1, Pod, gradilište, u površini od 968 m2, k.o. Potočani. Prodaja nekretnina obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, 6.veljače 2020. u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12,30 sati. Kompletan tekst oglasa je u privitku.