Predstavnici OESS-a na sastanku s gradonačelnikom Livna

oess sastanakGradonačelnik Livna Luka Čelan održao je radni sastanak s voditeljicom terenskog ureda OESS-a u Drvaru Edinom Družić koja obnaša i dužnost pravne savjetnice u Odjelu za vladavinu prava pri Misiji. Razgovarali su o trenutačnim aktualnostima na području grada Livna s naglaskom na zajedničkim aktivnostima. Bilo je riječi o pokretanju aktivnosti radnog tijela za izradu plana za koheziju zajednice u okviru projekta „Prevencija i borba protiv kaznenih djela počinjenih iz mržnje“.

Livno u novom projektu češke razvojne agencije i UNDP-a

dras katastrofeGrad Livno, pored Mrkonjić grada i Općine Maglaj, sudjeluje u projektu jačanje otpornosti na katastrofe koji financira Republika Češka, a realizira UNDP. Tim povodom gradonačelnik Grada Livna Luka Čelan sa suradnicima održao je radni sastanak s predstavnicima UNDP-a na kojem je dogovorena dinamika aktivnosti projekta te je predstavljena online platforma DRAS - Sistem za analizu rizika od katastrofa. Riječ je o sustavu koji će pružati ažurne podatke o izloženosti poplavama, klizištima, potresima, požarima te minsko sumnjivim površinama a s ciljem promjene pristupa smanjenju rizika od katastrofa na određenom lokalitetu.

Završeni radovi na izgradnji sanitarnih čvorova u školi FLK

Završeni su radovi na izgradnji i uređenju sanitarnih čvorova u Osnovnoj školi Fra Lovro Karaula. Investitor je Grad Livno u čije ime je gradonačelnik Luka Čelan, nakon završene natječajne procedure, potpisao ugovor o izvođenju radova s izvođačem G&M Semren. Grad Livno je u realizaciju ovog projekta ukupno uložio 84.953,34 konvertibilne marke. Završenim radovima kompletno su uređeni svi sanitarni čvorovi u spomenutoj školi.

flktoalet2  flktoalet4  flktoalet5