Obavijest o izlaganju podataka izmjere za k.o Srđevići

obavijestPovjerenstvo za izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Srđevići, imenovano rješenjem Gradskog vijeća Grada Livna broj: 01-02-2035/19 od 17.07.2019.godine, objavljuje oglas o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Srđevići i to u zgradi Osnovne škole, dana 30. rujna 2019. godine. Kompletan tekst oglasa je u privitku.

Natječaji za izbor članova u NO, UV i Skupštine poduzeća

obavijestGradonačelnik Livna raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora poduzeća i upravnog vijeća ustanove ispred osnivača i to u Nadzorni odbor Javnog poduzeća“Veterinarska stanica“ d.o.o. Livno gdje se biraju dva člana i u Upravno vijeće Narodnog sveučilišta Livno gdje se biraju četiri člana. Također se objavljuje natječaj za izbor i imenovanje članova Skupština Javnih poduzeća čiji je osnivač/suosnivač Grad Livno i to u Skupštinu Javnog poduzeća „Komunalno“ d.o.o. Livno za što se biraju tri člana, u Skupštinu Javnog poduzeća“RTV-LIVNO“ d.o.o. Livno također tri člana i jedan član u Skupštinu javnog poduzeća „LI-ČISTOĆA“ d.o.o. Livno. Kompletan tekst natječaja je u privitku.

Potpisan ugovor za izgradnju mrtvačnice na gradskom groblju na Gorici

obavijestNa gradskom groblju Sv. Mihovil na Gorici bit će izgrađena mrtvačnica sa svim potrebnim popratnim sadržajima. Investitor je Grad Livno a ugovor za izgradnju mrtvačnice je potpisao gradonačelnik Luka Čelan. Ugovor je potpisan s predstavnikom izvođača radova izabran putem javnog natječaja. Riječ je o firmi Mega Gradnja iz Zenice čija je valjana ponuda bila i najpovoljnija. Vrijednost potpisanog ugovora je 261.717,39 konvertibilnih maraka. Rok za izvođenje radova prema potpisanom ugovoru je sto dvadeset dana.