Poziv na obuku - GIP Livno

obavijestPozivaju se članovi i zamjenici članova imenovanih biračkih odbora za predstojeće Opće izbore 2018.g. na obveznu obuku koja će se održati u Hotelu "Park" Livno, u utorak 18.09.2018.g. u terminima 10.00 i 18.00 sati. Obveznici obuke po svom izboru mogu izabrati termin koji im više odgovara.

Pozivaju se predsjednici i zamjenici predsjednika biračkih odbora za predstojeće Opće izbore 2018.g. na obveznu obuku koja će se održati u Hotelu "Park" Livno, u četvrtak 20.09.2018.g. u terminima 10.00 i 18.00 sati. Obveznici obuke po svom izboru mogu izabrati termin koji im više odgovara.

Pedeset tisuća maraka za projekt postavljanja fasade na OŠ Fra Lovro Karaula

130920181 13092018213092018

 

 

 

 

 

Gradonačelnik Livna Luka Čelan u Sarajevu je potpisao ugovor o sufinanciranju radova za Projekt energetske učinkovitosti s ministrom Federalnog ministarstva prostornog uređenja Josipom Martićem. Riječ je o projektu postavljanja fasade na zgradu Osnovne škole Fra Lovro Karaula. Iznos sredstava koji je odobren Gradu Livnu za tu namjenu je 50.000, 00 konvertibilnih maraka.

Završena izgradnja kanalizacije na staroj Brini

Završeni su radovi na izgradnji dijela kanalizacije u naselju stara Brina. Izvršeni su potrebni iskopi i postavljene cijevi koje su priključene na glavnu kanalizacijsku mrežu. Sredstva za ovaj projekt osigurao je Grad Livno a njegova vrijednost je 65.470,21 konvertibilnu marku. Projektom je obuhvaćeno oko trideset kućanstava i time je završen veći dio izgradnje kanalizacijske mreže u jednom od najvećih naselja u gradu Livnu.

kanalizacija brina1  kanalizacija brina 2  kanalizacija brina 3