Natječaj za najam kućica

obavijestSlužba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Livno raspisuje natječaj za davanje u zakup drvenih montažnih kućica, prikupljanjem pismenih ponuda. Daju se u zakup četiri drvene montažne kućice. Zatvorene kuverte sa ponuđenom cijenom i dokaz o uplaćenoj jamčevini predaju se u roku od osam dana od dana objave natječaja zaključno sa 29.6.2017.godine Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove isključivo putem prijamnog ureda Općine Livno, Trg branitelja Livna 1. Sve informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti u Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Livno ured broj 22 ili na telefon broj 206 224. Potpuni tekst natječaja je u privitku.

Natječaj za izbor i imenovanje članova NO JP "Komunalno" d.o.o. Livno

Načelnik Općine Livno objavljuje Javni natječaj za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Komunalno“ d.o.o. Livno. Objavljuje se javni natječaj za izbor kandidata za imenovanje predsjednika i četiri člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Komunalno" d.o.o. Livno. Prijave u zatvorenoj kuverti dostavljaju se u roku od petnaest dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH. Kompletan tekst javnog natječaja je u privitku.

Javni poziv za potporu udruga i drugih nevladinih organizacija s područja Općine Livno

obavijestOpćinski načelnik Općine Livno objavljuje javni poziv za potporu udruga i drugih nevladinih organizacija i asocijacija sa područja općine Livno za 2017. godinu. Pravo sudjelovanja ostvaruju udruge i druge nevladine organizacije i asocijacije s područja općine Livno koje su registrirane i djeluju na području općine Livno. Prijave na javni poziv podnose se na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima općine Livno, ili na općinskoj web stranici. Rok za dostavu prijava s dokumentacijom je petnaest dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima informiranja i na službenoj web stranici Općine Livno.