Javni poziv za financiranje biznisa za marginalizirane grupe žena

usaidgrb livna4

Općinski načelnik Općine Livno u suradnji s USAID/PPMG, objavljuje javni poziv za financiranje biznisa za marginalizirane grupe žena. Program podrške marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa usmjeren je na poticanje žena na samostalno osnivanja poduzeća ili obrta. Javni poziv je otvoren od 3. ožujka 2017. godine i ostaje otvoren 45 dana od dana objavljivanja tj do 18. travnja 2017. godine. Pravo na dodjelu sredstava iz Fonda za razvoj biznisa marginaliziranih grupa žena imaju:
• Žene žrtve nasilja
• Samohrane majke
• Nezaposlene mlade žene do 30 godina starosti
• Žene s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom

Održana obuka za sudjelovanje u projektu podrške marginaliziranim skupinama žena

zene1Općina Livno u suradnji s USAID-om realizira projekt „Program podrške marginaliziranim skupinama žena“. Riječ je o programu koji se osim u Livnu, provodi još u osam općina i gradova u BiH. Programom je predviđeno podržavanje pokretanja i razvoja biznisa ženama žrtvama nasilja, samohranim majkama, nezaposlenim ženama do tridesete godine starosti, ženama s invaliditetom ili djetetom s invaliditetom. U sklopu raspisanog Javnog poziva za prijavu za sudjelovanje u programu podrške marginaliziranim skupinama žena, u zgradi općine Livno danas je održana i obuka za zainteresirane žene. Obuku je provodio koordinator projekta Josip Vidović, pomoćnik načelnika za lokalni razvoj i investicije te koordinatorica projekta u ime USAID-a Amila Dedić i konzultantica Dragana Jovanović.

Javna rasprava o nacrtu proračuna Općine Livno 13. i 14. ožujka

obavijestPozivaju se predstavnici javnih poduzeća i ustanova, mjesnih zajednica, športskih i kulturnih organizacija, udruga građana, drugih neprofitnih organizacija i građani općine Livno, da sudjeluju u javnoj raspravi o nacrtu proračuna Općine Livno za 2017. godinu. Javna rasprava će se odvijati dva dana, 13. i 14. ožujka 2017. godine u vremenu od 10 do 13 sati u zgradi Općine u velikoj vijećnici (sala broj 50). Kompletan poziv na javnu raspravu je u privitku.