Natječaj o najmu poslovnog prostora

obavijestGrad Livno, putem Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, raspisuje natječaj za izdavanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pismenih ponuda. Daje se u zakup poslovni prostor u prizemlju stambeno-poslovne zgrade KS.br.18/1 u Ulici Gabrijela Jurkića bb, u Livnu ukupne površine od 40,10 m2 (27,50 m2 glavnog prostora i 12,60 m2 pomoćnog prostora). Kompletan tekst natječaja je u privitku.

Obavijest o izlaganju za ko Čuklić

obavijestPovjerenstvo za izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za K.O. Čuklić, Grad Livno imenovano rješenjem Gradskog vijeća broj 01-02-2753/18 od 20.11.2018. objavljuje oglas o izlaganju na javni uvid podataka o nekretninama.U mjestu Čuklić počet će 8. travnja 2019. izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama za sve nekretnine (zemljišta, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti), koje se nalaze u katastarskoj općini Čuklić na području naseljenih mjesta Čuklić i Lipa. Kompletan tekst oglasa je u privitku.

Obavijest o izlaganju za ko Bila

obavijestPovjerenstvo za izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Bila, imenovano rješenjem Gradskog vijeća Grada Livna broj: 01-02-2753/18 od 20.11.2018. objavljuje oglas o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Bila. Kompletan tekst oglasa je u privitku.