Obavijest - prijava šteta

obavijestGradsko povjerenstvo za procjenu šteta obavještava stanovnike grada Livna koji su pretrpjeli materijalnu štetu na stambenim i poslovnim objektima uslijed obilnih snježnih oborina, da sukladno članku 3. i članku 11. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine FBiH“, broj:75/04, 38/06, 52/09 i 56/09), u ostavljenom roku prijave štete od prirodne nepogode.

Predstavljen projekt za finaciranje projekata kroz mala ulaganja

faoNa području Livna provodit će se projekt pod nazivom „Podrška pripremi planiranja lokalnog razvoja vođenog zajednicom i implementacija pilot projekta“. Projekt će financirati mađarska Vlada a provodit će ga FAO. U sklopu projekta objavljuje se javni poziv za dostavljanje prijedloga za financiranje projekata kroz mala ulaganja u cilju jačanja kvalitete života u ruralnim sredinama na području grada Livna i općine Bosansko Grahovo. Prijave se primaju do 22. veljače 2019. Svi detalji vezani za javni poziv su u privitku.

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske ljekarne Livno

obavijestUpravno vijeće Gradske ljekarne Livno objavljuje Javni natječaj za izbor i imenovanje Ravnatelja Gradske ljekarne Livno, na vremensko razdoblje od četiri godine. Prijave s traženim dokumentima dostavljaju se u zatvorenoj kuverti u roku od petnaest dana od dana objave natječaja na web stranici Grada Livna. Kompletan tekst natječaja je u privitku.