Grad Livno potpisao ugovor s fondom za zaštitu okoliša FBiH za sufinanciranje projekta izgradnje kanalizacije na Staroj Brini

grb livna4 fond za zastitu okolisa


PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Grad Livno potpisao je ugovor s Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH o dodjeli financijskih sredstava. Riječ je o financijskim sredstvima utvrđenim financijskim planom Fonda za 2018. godinu. Time su Gradu Livnu odobrena sredstva u iznosu od 40.000,00 konvertibilnih maraka za projekt „Izgradnja fekalne kanalizacije za naselje Stara Brina u Livnu“. Ugovor je u ime Grada Livna potpisao gradonačelnik Livna Luka Čelan a u ime Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH Fuad Čibukčić.

U sportskoj dvorani na Zgonima postavljen novi parket

U gradskoj sportskoj dvorani Dalibor Perković Dali na Zgonima završeni su radovi na postavljanju novog parketa. Gradonačelnik Luka Čelan je po okončanoj natječajnoj proceduri potpisao ugovor s najpovoljnijim izvođačem radova. Vrijednost ugovora je 233.415,00 konvertibilnih maraka. Sredstva su osigurana iz proračuna Grada Livna a jedan manji dio sufinanciran je od strane federalnog ministarstva kulture. „Ovim smo završili veliki dio rekonstrukcije sportske dvorane. Proteklih godina na dvorani je urađena nova fasada, postavljeni otvori, rekonstruirano je grijanje i dvorana je priključena na gradsku toplanu, instaliran je novi klimatizacijski sustav“, kazao je gradonačelnik Čelan te dodao da su u dvorani kompletno uređeni sanitarni čvorovi te stepenište na ulazu u dvoranu. „Svim spomenutim radovima dobili smo funkcionalniju, udobniju i kvalitetniju sportsku dvoranu na zadovoljstvo svih njezinih korisnika“, zaključio je gradonačelnik Čelan.

parket1  parket2

OBAVIJEST, ČEŠKA RAZVOJNA AGENCIJA - "Centar Livanjskog sira"

ceska agencija

 

Češka razvojna agencija objavljuje u skladu sa Zakonom o inozemnoj razvojnoj suradnji i o humanitarnoj pomoći koja se daje u inozemstvo te o izmjeni povezanih zakona (br. 151/2010 Zbirke zakona) i sa Odlukom Vlade br. 468 od 21. juna 2017. u vezi inozemne razvojne suradnje u 2018. godini i srednjeročnom planu njenog financiranja do 2020. godine

javnu nabavku malog obima

„Centar Livanjskog sira – adaptacija i uređenje prostora – Bosna i Hercegovina“