Javni natječaj za zamjenika općinskog javnog pravobranitelja

obavijestGradonačelnik Livna objavljuje javni natječaj za izbor i imenovanje zamjenika općinskog javnog pravobranitelja u Općinskom javnom pravobraniteljstvu u Livnu-1 izvršitelj. Zamjenik općinskog javnog pravobranitelja imenuje se na period od četiri godine i nadležan je i za Općinu Glamoč. Prijave uz potrebne dokaze u zatvorenoj kuverti potrebno je dostaviti u roku od petnaest dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“. Kompletan tekst natječaja je u privitku.

Gradonačelnik održao sastanak s novim vodstvom ZKLS-a

zkls2 zkls1

Gradonačelnik Grada Livna Luka Čelan održao je sastanak s novim vodstvom Zagrebačkog kluba livanjskih studenata. Ovaj klub djeluje dulji niz godina i okuplja studente Sveučilišta u Zagrebu iz Livna. Svojim radom klub zastupa interese studenata te im pruža potporu, između ostaloga i kroz suradnju s Gradskom upravom Livna. Gradonačelnik je u razgovoru s novim vodstvom Mirkom Mihaljevićem, studentom elektrotehnike i Tihomirom Tomićem, studentom geodezije izrazio spremnost za nastavak suradnje te njezino jačanje u budućnosti. Studenti su gradonačelnika upoznali s aktivnostima i planovima kluba te zahvalili na dosadašnjoj potpori. Na sastanku su dogovoreni i konkretni zadatci kako Zagrebačkog kluba livanjskih studenata tako i nadležnih gradskih službi za produbljivanje suradnje na zadovoljstvo, prije svega, studenata iz Livna koji se školuju na zagrebačkom Sveučilištu.

Javni poziv za dostavljanje prijedloga infrastrukturnih projekata za 2020.

obavijestGradonačelnik Grada Livna, temeljem članka 11. Privremene Statutarne odluke Grada Livna („Službeni glasnik Grada Livna“, br. 2/18), objavljuje javni poziv za prikupljanje prijedloga infrastrukturnih projekata za 2020. Namjena javnog poziva je prikupiti sve ideje i prijedloge infrastrukturnih projekata u cilju odabira projekata koje će Grad Livno sukladno mogućnostima i dostupnosti sredstava financirati/sufinancirati u 2020.godini. Sve ideje i prijedlozi infrastrukturnih projekata moraju biti sukladni ciljevima i prioritetima koji su utvrđeni Integriranom Strategijom razvoja općine Livno 2014.-2023. Prijedloge infrastrukturnih projekata mogu podnijeti sve fizičke i pravne osobe s područja grada Livna na obrascu koji je sastavni dio ovog poziva. Kompletan tekst javnog poziva je u privitku.