Obavijest o rasporedu označavanja objekata postavljanjem kućnih brojeva

obavijestObavještavaju se vlasnici/suvlasnici objekata i stanari zgrada da Grad Livno nastavlja fizičko označavanje objekata i zgrada postavljanjem pločica s kućnim brojevima u naseljenim mjestima. 8. rujna 2020. godine na rasporedu su ulice: Bistričko šetalište, Put Ploča, te ulice i trgovi, koji su ostali neoznačeni. Naseljeno mjesto Bila na rasporedu je 9. i 10. rujna, Zabrišće 10. rujna te Srđevići 11. rujna. Potrebno je da vlasnici/suvlasnici objekata ili punoljetni član kućanstva budu prisutni u istima kako bi izvođač radova i predstavnici Grada Livna mogli izvršiti potrebne radnje.

Javni poziv za pretkvalifikaciju za izvođenje radova na krovištu dvorane OŠFLK

FasadaFLKGradu Livnu odobrena su sredstva za realizaciju projekta sanacije krovišta na sportskoj dvorani Osnovne škole Fra Lovro Karaula. Naime, po raspisanom natječaju Grad Livno je aplicirao te je projekt i odobren a provodit će se u okviru projekta Pro budućnosti koji se implementira u okviru „Sporazuma Vlade SAD-a i Vlade BiH o ekonomskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći za Bosnu i Hercegovinu“. Riječ je o ugovoru između agencije za međunarodni razvoj – USAID i Catholic Relief Services. Proceduru izbora izvođača radova provodi CRS. Organizacija je objavila javni poziv za pretkvalifikaciju koji je u privitku. Rok za podnošenje prijava je 24. kolovoza.

Odobrena sredstva za sanaciju krovišta dvorane OŠFLK

FasadaFLKGradu Livnu odobrena su sredstva za realizaciju projekta sanacije krovišta na sportskoj dvorani Osnovne škole Fra Lovro Karaula. Naime, po raspisanom natječaju Grad Livno je aplicirao te je projekt i odobren a provodit će se u okviru projekta Pro budućnosti koji se implementira u okviru „Sporazuma Vlade SAD-a i Vlade BiH o ekonomskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći za Bosnu i Hercegovinu“. Riječ je o ugovoru između agencije za međunarodni razvoj – USAID i Catholic Relief Services. Odobrena sredstva za projekt sanacije krovišta na sportskoj dvorani Osnovne škole Fra Lovro Karaula plod su dugogodišnje suradnje Grada Livna i gradonačelnika Luke Čelana s CRS-om.