Obavijest o rasporedu postavljanja pločica s kućnim brojevima u Livnu

obavijestObavještavaju se vlasnici/suvlasnici objekata i stanari zgrada da je u tijeku fizičko označavanje objekata i zgrada postavljanjem pločica s kućnim brojevima na trgovima i ulicama u naseljenom mjestu Livnu. Prema rasporedu 14. srpnja 2020. pločice će se postavljati u ulicama: Sinjska, Marka Marulića, Vlade Marjanovića i Silvija Strahimira Kranjčevića. U srijedu 15. srpnja u Obrtničkoj, Stjepana Radića i Kraljice Katarine. U četvrtak 16. srpnja na rasporedu su ulice Gimnazijska, Đačka i Dinarina, a u petak 17. srpnja Trgovačka, Kralja Tvrtka i Stjepana II Kotromanića. O označavanju ostalih trgova i ulica vlasnici/suvlasnici objekata i stanari zgrada bit će pravovremeno obavještavani putem lokalnih radiopostaja i službene web stranice Grada Livna. Potrebno je da vlasnici/suvlasnici objekata ili punoljetni član kućanstva te predstavnici stanara u zgradama budu nazočni u istima kako bi izvođač radova i predstavnici Grada Livna mogli izvršiti potrebne radnje.

           

Započelo označavanje naselja, trgova i ulica Grada Livna

PLOCICE1Preuzimanjem pločice s brojem jedan i nazivom ulice Trg branitelja Livna gradonačelnika Luke Čelana, te postavljanjem iste na zgradu Gradske uprave Grada Livna započelo je označavanje naseljenih mjesta, ulica i trgova u Livnu. Riječ je o projektu postavljanja ploča za označavanje naseljenih mjesta, ulica i trgova i ploča za označavanje grada Livna te fizičko označavanje naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova pločama i zgrada s pločicama s kućnim brojevima. Izvođač radova odabran je putem javnog natječaja otvorenim postupkom sukladno Zakona o javnim nabavama Federacije BiH.

Oglas o prodaji zemljišta u Zagoričanima

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji nekretnine putem javnog nadmetanja-licitacije. Grad Livno prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao a) k.č.519/6, „Bešleme„ , gradilište, neplodno, upisano u zk.ul.2189, k.o. Kablići u površini od 6904 m2 ( katastarskom operatu parcela je označena kao k.č. 15/1/2 k.o. Zastinje) ib) k.č.519/24, „Bešleme i Dubočice , gradilište, neplodno, upisano u zk.ul.2189, k.o. Kablići u površini od 5183 m2 ( katastarskom operatu parcela je označena kao k.č. 15/1/3 k.o. Zastinje) u svrhu izgradnje poslovnih objekata. Kompletan tekst oglasa u privitku.