Anketiranje privatnog sektora

Datum objave: 12.02.2024.

Grad Livno provodi anketiranje privatnog sektora o zadovoljstvu uslugama u javnom sektoru, potrebama za radnom snagom i načinima suradnje s ostalim dionicima u gospodarstvu. Pozivamo sve poduzetnike i obrtnike koji obavljaju djelatnost na području grada Livna da ispune anketu radi poboljšanja usluga javnog sektora, unaprjeđenje komunikacije i zajedničkog djelovanja Grada i gospodarstvenika. Anketa je u online formi, za njeno popunjavanje je potrebno najviše 10 minuta, a istu možete popuniti klikom na link: Anketiranje privatnog sektora