Donesen program potpora u poljoprivredi za tekuću godinu

Datum objave: 01.09.2023.

Gradonačelnik Livna donio je program potpora u poljoprivredi za 2023. godinu. Programom se utvrđuju godišnji iznos sredstava novčanih potpora, vrste mjera i raspodjela sredstava po mjerama, te opći i posebni kriteriji za njihovo ostvarivanje. Potpore iz ovog Programa ostvaruju fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: korisnici), koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Programom, s prebivalištem odnosno sjedištem na području Grada Livna, koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Grada Livna, a upisane su u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata kod Službe za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije. Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Livna za 2023. godinu. Kompletan tekst programa potpore u poljoprivredi je u privitku.