Donesen zaključak o raspodjeli sredstava za sufinanciranje poljoprivrednih udruga grada Livna

Datum objave: 30.10.2023.

Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije, donosi zaključak o odobravanju i raspodijeli sredstava za sufinanciranje poljoprivrednih udruga na području Grada Livna u 2023. godini. Odobrava se raspodjela sredstava,sukladno Programu utroška sredstava „Potpora u poljoprivredi za 2023. godinu“, utvrđena proračunom Grada Livna za 2023. godinu, vrsta potpore: Potporaudrugama,sufinanciranje projekata i troškova rada poljoprivrednih udruga, financiranje obuka i seminara iz poljoprivrede, koje organiziraju udruge, iskazana u okviru ekonomskog koda 614311 „Potpore poljoprivredi, malom i srednjem  poduzetništvu„ u iznosu od 20.844,14 KM. Sredstva se raspodjeljuju po provedenom Javnom pozivu za sufinanciranje poljoprivrednih udruga na području Grada Livna u 2023. godini,  i to Udruzi pčelara “Li Vrisak” za projekt/trošak Mentorstvo u MAID projektu u iznosu od 1000 maraka i Udruzi proizvođača autohtonog livanjskog sira “Cincar” za troškove rada u iznosu od 1000 maraka.