Federalno ministarstvo prostornog uređenja odobrilo Gradu Livnu sredstva za tri projekta

Datum objave: 15.07.2022.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja, u okviru programa utroška sredstava iz tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima, odobrilo je Gradu Livnu sredstva za realizaciju tri projekta. Po raspisanim javnim pozivima Grad Livno je aplicirao ovom ministarstvu s projektom utopljavanja zgrade Osnovne škole Priluka te su kroz program utroška sredstava za projekte utopljavanja zgrada radi uštede energije odobrena sredstva u iznosu od osamdeset tisuća konvertibilnih maraka..

Sredstva za drugi projekt odobrena su u okviru programa kapitalnih transfera drugim razinama vlasti i fondovima s učešćem Vlade FBiH u sufinanciranju županijskih i lokalnih zajednica s područja zaštite nacionalnih spomenika. Iznos odobrenih sredstava je sedamdeset tisuća maraka i namijenjen je za realizaciju projekta Stari grad u Livnu – Bistrički grad. Po programu utroška sredstava za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta Livnu su odobrena sredstva u iznosu od stotinu devedeset tisuća maraka a namijenjena su za sanaciju prometnice Megdan – Tušnica.