Grad Livno nabavio je set osnovnih vatrogasnih intervencijskih odijela za potrebe vatrogasaca Vatrogasne postrojbe Livno

Datum objave: 31.01.2024.

Grad Livno je kroz Službu civilne zaštite i vatrogastva realizirao nabavu “Seta osnovnih vatrogasnih interventnih odijela”, kojom je nabavljena kompletna oprema za deset vatrogasaca PVP-a Livno. Vrijednost nabavljene opreme iznosi 39.780,00 KM i predana je vatrogascima na korištenje.

intervencijska odijela 2

Nabavljena oprema služit će kao inetervencijska odijela za prilaz vatri, prilikom vatrogasnih intervencija, u akcijama zaštite i spašavanja, te kod tehničkih intervencija i organiziranih vježbi čime se omogućava visoka kvaliteta zaštite vatrogasaca prilikom intervencije pri otvorenom plamenu,visokim temperaturama, porezotina i drugih nesreća na radu.