Interni oglas za popunu radnih mjesta u Gradskoj upravi Livna

Datum objave: 02.04.2024.

Na zahtjev Grada Livna, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje interni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Livnu za četiri pozicije i to stručni suradnik za upravne poslove iz oblasti obavljanja samostalnih djelatnosti i statistike u Službi za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije, stručni suradnik za komunalne poslove u Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina te stručni suradnik za održavanje adresnog registra i uspostavu i održavanje GIS sustava u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina. Kompletan tekst internog oglasa je u privitku.