Interni oglas za popunu radnog mjesta u Gradskoj upravi Livna

Datum objave: 17.08.2022.

Na zahtjev Grada Livna, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje INTERNI OGLAS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Livno radno mjesto Stručni savjetnik za upravno pravne-poslove i civilnu zaštitu – 1 (jedan) izvršitelj. Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu: «Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Gradu Livno sa pozivom na br. 14-30-8-81/22. Kompletan tekst natječaja je u privitku.