Interni oglas za popunu radnog mjesta u Gradskoj upravi Livna

Datum objave: 05.04.2022.

Na zahtjev Grada Livna, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje INTERNI OGLAS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Livno radno mjesto stručni suradnik za građanska stanja – matičar – jedan izvršitelj.