J A V N I POZIV za izbor kandidata za popunu rezervnoga popisa kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnoga tima/tima …

Datum objave: 17.08.2022.

Gradsko izborno povjerenstvo Livno upućuje javni poziv svim zainteresiranim osobama da izvrše samoprijavljivanje na rezervni popis za izbor kandidata za popunu kvalificiranih osoba za imenovanje članova i/ili zamjenika članova biračkih odbora na biračkim mjestima, članova mobilnoga tima i članova tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog sjedinjavanja izbornih rezultata.

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće minimalne uvjete:

–    da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III., IV. ili V. stupanj stručne spreme;

–    da ima prijavljeno prebivalište u općini/gradu Livnu.

Potrebna dokumentacija:

Popunjen obrazac SG-3

Rok za podnošenje prijava

Rok za samoprijavljivanje je sedam (7) dana od dana objave javnoga poziva na oglasnoj ploči Grada Livna, na mrežnoj stranici Grada Livna i lokalnim medijima, odnosno zaključno sa 23.08.2022. godine do 14:00 sati.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj omotnici u sjedište izbornoga povjerenstva s naznakom:

Gradsko izborno povjerenstvo Livno

Trg branitelja Livna 1, Livno

S naznakom:

„Prijava na javni poziv za popunu rezervnoga popisa kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora – ne otvarati.”

Nepotpune i neblagovremene prijave izborno povjerenstvo neće uzeti u razmatranje.

Predsjednik GIP-a

Josip Vidović