Javni natječaj za izbor ravnatelja Centra za socijalnu skrb Livno

Datum objave: 14.06.2022.

Gradonačelnik Grada Livna raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Livno. Prijave uz tražene dokaze u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku od petnaest dana od dana objave natječaja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ Povjerenstvu za izbor ravnatelja Centra za socijalnu skrb Livno putem prijemne kancelarije Grada Livna (šalter sala) ili preporučenom poštanskom pošiljkom.Kompletan tekst natječaja je u privitku.