Javni natječaj za prijam djelatnika u Gradskoj upravi Livna

Datum objave: 19.04.2024.

Na zahtjev Grada Livna Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno na radno mjesto: stručni suradnik za upravne poslove iz komunalne oblasti – 1 (jedan) izvršitelj. Stručni suradnik za upravne poslove iz komunalne oblasti obavlja sljedeće poslove i zadatke: vodi prvostupanjski upravni postupak i izrađuje rješenja iz oblasti komunalnih naknada; vodi prvostupanjski upravni postupak i izrađuje rješenja u upravnim stvarima iz nadležnosti Službe prema Odluci o komunalnom redu; ustrojava i vodi bazu podataka obveznika plaćanja komunalne naknade; sudjeluje u izradi normativnih akata i ugovora iz komunalne
oblasti; sudjeluje u izradi analiza, izvješća i informacija iz komunalne oblasti; obavlja i druge poslove i zadatke radnog mjesta koje mu povjeri pomoćnik gradonačelnika. Stručni suradnik za svoj rad odgovoran je pomoćniku gradonačelnika. Osnovna neto plaća je 1.424,50 KM. Tekst natječaja je u privitku.