Javni natječaj za prijem djelatnika u DV Pčelice Livno

Datum objave: 16.01.2024.

Upravno vijeće dječjeg vrtića Pčelice Livno raspisuje javni natječaj za prijem djelatnika u radni donos na neodređeno vrijeme. Riječ je o radnom mjestu spremačica, jedan izvršitelj. Prijave uz tražene dokaze dostavljaju se u roku od osam dana od dana objave natječaja, zaključno sa 23. siječnjem. Detalji natječaja su u privitku.