Javni oglas GIP-a Livna za izbor rezervnih članova biračkih odbora

Datum objave: 15.05.2024.

Na temelju Pravilnika o postupku imenovanja i razrješenja biračkih odbora za Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2024. godine, broj: 05-1-02-2-577-1/24, od 3.5.2024. godine, Gradsko izborno povjerenstvo Livno raspisuje Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervneliste kvalificiranih osobaza imenovanje članova biračkih odbora/mobilnoga timai njihovih zamjenika. Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete iz Javnog oglasa. Prijava se podnosi popunjavanjem prijavnog obrasca (obrazac SG-3). Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnoga oglasa na oglasnoj ploči Grada Livna, na mrežnoj stranici Grada Livna i lokalnim medijima.