Javni oglas o zakupu tri poslovna prostora u Livnu

Datum objave: 12.05.2023.

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Grada  Livna, temeljem članaka 5. i 6. Odluke o zakupu poslovnih prostora, garaža i montažnih objekata i korištenju javno-prometnih i drugih javnih površina na području Grada Livna  („Službeni glasnik Grada Livna“ broj: 1/20), objavljuje javni oglas za davanje poslovnih prostora u zakup prikupljanjem pismenih ponuda. Daju  se u zakup tri poslovna prostora u vlasništvu Grada Livna. Detalji su u prilogu.