Javni oglas za izbor instruktora za obuku kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora

Datum objave: 23.05.2024.

Na temelju Pravilnika o postupku imenovanja i razrješenja biračkih odbora za Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2024. godine, (Službeni glasnik BiH, broj: 31/24), Središnjeizborno povjerenstvo BiH raspisuje Javni oglas za izbor instruktora u Tim instruktora zaduženih za obuku kandidata za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnoga oglasa na mrežnoj stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (www: izbori.ba). Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Središnjeizborno povjerenstvo BiH. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju putem e-mail adrese: kontakt@izbori.ba, ili osobno ili poštomu zatvorenoj omotnici u sjedište Središnjeg izbornoga povjerenstva BiH s naznakom: Središnje izborno povjerenstvo BiH, Danijela Ozme 7, 71 000 Sarajevo S naznakom: „Prijava na javni oglas za izbor instruktora u Tim instruktora zaduženih za obuku kandidata za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora– ne otvarati.” Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.