Javni oglas za popunu radnog mjesta u Gradskoj upravi Livna

Datum objave: 18.11.2022.

Gradonačelnik Livna Darko Čondrić objavljuje javni oglas za popunu  radnog mjesta namještenika u Gradu Livnu i to na radno mjesto viši referent za matičarske poslove  u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Grada Livna, jedan izvršitelj,  na neodređeno vrijeme. Kompletan tekst javnog oglasa je u privitku.