Javni oglas za prijam namještenika u Gradskoj upravi Livna

Datum objave: 30.04.2024.

Gradonačelnik Livna objavljuje javni oglas za popunu  radnog mjesta namještenika u Gradu Livnu na radno mjesto: viši referent za kontrolu korištenja Športske dvorane „Dalibor Perković Dali“ s pripadajućom infrastrukturom, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme. Rok za prijavu je osam dana od dana zadnje objave u dnevnom tisku. Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, s naznakom „Javni oglas za prijem namještenika u Službi za zajedničke poslove Grada  Livna – ne otvarati“, na adresu: Grad Livno, Trg branitelja Livna 1, 80 101 Livno ili predati na prijemu u šalter-dvorani Grada Livna.