Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Livna

Datum objave: 27.06.2022.

Povjerenstvo za javna priznanja raspisuje javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Livna i to počasni građanin Grada Livna, plaketa „Grb Grada Livna“ i zahvalnica Grada Livna. Ovaj Javni poziv otvoren je od 29. lipnja 2022. do 28.srpnja 2022.. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu Gradsko Vijeće Livno, Povjerenstvo za javna priznanja, Trg branitelja Livna 1, 80 101 Livno. Prijedlozi pristigli nakon isteka roka neće se razmatrati. Kompletan tekst javnog poziva je u privitku.