Javni poziv za potporu projektima braniteljskih udruga u 2022. godini

Datum objave: 10.01.2022.

Gradonačelnik Grada Livna objavljuje javni poziv za potporu projektima braniteljskih udruga u 2022. godinu. Pozivaju se braniteljske udruge za prijavu projekata, koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livna za 2022. iz stavke „Potpore projektima udruga proisteklih iz Domovinskog rata“. Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju braniteljske udruge proistekle iz Domovinskog rata HVO-a, koje su registrirane i djeluju na području grada Livna. Izuzetno pravo sudjelovanja imaju udruge koje imaju sjedište izvan grada Livna, ako su njihovi predloženi projekti od interesa za braniteljsku populaciju s područja grada Livna, što će se cijeniti u svakom pojedinačnom slučaju. Kompletan tekst javnog poziva je u privitku kao i prijavni obrazac.