Javni poziv za potporu projektima iz oblasti informiranja

Datum objave: 15.05.2024.

Gradonačelnik Livna objavljuje javni poziv za potporu projektima iz oblasti javnog informiranja (medija) u 2024. godini. Pozivaju se subjekti iz oblasti javnog informiranja (medija) za prijavu projekata iz oblasti javnog informiranja, koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livna za 2024. godinu, ekonomski kod 614311 – „Potpore za medije“ u iznosu od 10.000,00KM. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju subjekti koji su registrirani u Bosni i Hercegovini i imaju sjedište na području grada Livna, i čiji će se projekti realizirati u interesu građana grada Livna. U smislu ovog javnog poziva mediji su: novine i drugi tisak, radijski i televizijski programi, elektroničke publikacije i ostali oblici dnevnog ili periodičnog objavljivanja urednički oblikovanih programskih sadržaja prijenosom zapisa, glasa, zvuka ili slike. Mediji nisu knjige, udžbenici, bilteni, katalozi ili drugi nositelji objavljivanja informacija koji su namijenjeni isključivo obrazovnom, znanstvenom i kulturnom procesu, radu trgovačkih društava, udruga, političkih stranaka, vjerskih i ostalih organizacija.