Javni poziv za potporu projektima zdravstvenih ustanova

Datum objave: 14.10.2022.

Na temelju članka 38. stavak 1. točke 18. Statuta Općine Livno(„Sl. glasnik Općine Livno“, broj: 5/08), a u svezi s člankom 23. Privremene Statutarne odluke Grada Livna(„Službeni glasnik Grada  Livna,  broj: 2/18), a sukladno odredbama Proračuna Grada Livna za 2022. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Livna za 2022.godinu („Sl. glasnik Grada Livna“, br. 11/21), Gradonačelnik objavljuje javni poziv zdravstvenim ustanovama za financiranje/sufinanciranje u 2022. godini. Kompletan tekst je u privitku a poziv je na oglasnoj ploči objavljen 14. listopada.